Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

diumenge, 23 de novembre del 2014

NO VOL DIR NO, 25 NOVEMBRE Dia Internacional contra la Violència de gènere.


La violència de gènere és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat.
 
Dia Internacional contra la Violència de gènere. Perquè el 25 de novembre?
El 25 de novembre va ser declarat dia internacional contra la violència de gènere el juliol de 1981, en el context del primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia). En aquesta trobada les dones van denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en l'àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. 
Es va escollir aquest dia per commemorar el violent assassinat de les germanes Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa), tres activistes polítiques assassinades el 25 de novembre de 1960 mentre anaven a Puerto Plata a visitar els seus marits empresonats, en mans de la policia secreta del dictador Rafael Trujillo a la República Dominicana. Dedé, que viu a Bèlgica, és l’única germana que va sobreviure. Els seus cadàvers destrossats van aparèixer al fons d'un barranc. Per al moviment popular i feminista de la República Dominicana, històricament, aquestes dones han simbolitzat la lluita i la resistència. El 1999, l'ONU va donar caràcter oficial a aquesta data.

 Tipus de violència


· Física. La violència física és aquella que pot ser percebuda objectivament per altres, que més habitualment deixa petjades externes. Es refereix a empentes, mossegades, puntades, cops de puny, etc, causats amb les mans o algun objecte o arma. És la més visible, i per tant facilita la presa de consciència de la víctima, però també ha suposat que sigui la més comunament reconeguda social i jurídicament, en relació fonamentalment amb la violència psicològica.
· Psicològica. La violència psíquica apareix inevitablement sempre que hi ha un altre tipus de violència. Suposa amenaces, insults, humiliacions, menyspreu cap a la pròpia dona, desvalorant el seu treball, les seves opinions ... Implica una manipulació en la qual fins i tot la indiferència o el silenci provoquen en ella sentiments de culpa i indefensió, incrementant el control i la dominació del agressor sobre la víctima, que és l'objectiu últim de la violència de gènere.
· Dins d'aquesta categoria podrien incloure altres tipus de violència que comporten patiment psicològic per a la víctima, i utilitzen les coaccions, amenaces i manipulacions per aconseguir els seus fins.
· Es tractaria de la violència "econòmica", en la qual l'agressor fa el possible per controlar l'accés de la víctima als diners, tant per impedir treballar de forma remunerada, com per obligar-la a lliurar els seus ingressos, fent ell ús exclusiu dels mateixos (arribant en molts casos a deixar l'agressor la seva ocupació i gastar el sou de la víctima de manera irresponsable obligant a aquesta a sol·licitar ajuda econòmica a familiars o serveis socials).
· També és habitual la violència "social", en la qual l'agressor limita els contactes socials i familiars de la seva parella, aïllant-del seu entorn i limitant així un suport social importantíssim en aquests casos.

Sexual. "S'exerceix mitjançant pressions físiques o psíquiques que pretenen imposar una relació sexual no desitjada mitjançant coacció, intimidació o indefensió" (Alberdi i Matas, 2002). Encara que podria incloure dins el terme de violència física, es distingeix d'aquella en què l'objecte és la llibertat sexual de la dona, no tant la seva integritat física. Fins no fa gaire, la legislació i els jutges no consideraven aquest tipus d'agressions com a tals, si es produïen dins del matrimoni.
Tot acte de violència basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, inclusivament les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública o privada ("Article 1 de la Declaració sobre l'Eliminació de la Violència contra la Dona. Nacions Unides, 1994).
 
Recursos documentals


 EL MALTRACTAMENT SUBTIL
"Avançar en la lluita contra la violència de gènere és igual a avançar en igualtat".