Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

dimecres, 31 d’agost del 2011

COMPRENSIO LECTORA

L'informe PISA 2009 avalua principalment la competència lectora, una prova en la qual Catalunya obté 498 punts, 17 punts per sobre de la mitjana espanyola i 6,5 punts per sobre de la mitjana ponderada de l’OCDE.
Les dades de comprensió lectora maquillen un pèl l'encara preocupant situació de l'ensenyament català, amb més d'un 30% de fracàs escolar, però encara són preocupants. Encara hi ha un 13% dels alumnes que no entenen res del que llegeixen. El 2006, però, n'hi havia un 21%. Només un 5% dels estudiants treuen resultats excel·lents en comprensió lectora.
La comprensió lectora és el procés d'elaborar el significat per la via d'aprendre les idees rellevants d'un text i relacionar-les amb les idees que ja es tenen.

És el procés a través del qual el lector "interactua" amb el text. Sense importar la longitud o brevetat del paràgraf , el procés s'impedeix, sempre de la mateixa manera, mai es dóna. La lectura és un procés d'interacció entre el pensament i el llenguatge, el lector necessita reconèixer les lletres, les paraules, les frases, però quan es llegeix no sempre s'aconsegueix comprendre el missatge que tanca el text, és possible fins i tot que es comprengui malament, com gairebé sempre passa. Com habilitat intel.lectual, comprendre implica captar els significats que altres han transmès mitjançant sons, imatges, colors i moviments. La comprensió lectora és un procés més complex d'identificar paraules i significats, aquesta és la diferència entre lectura i comprensió. 
 
En el procés de comprensió es realitzen diferents operacions que poden classificar-se en els següents nivells: Els nivells de comprensió lectora són graduacions en la lectura a nivell de complexitat a saber:

Són dues
  1. Lectura literal en un nivell primari (nivell 1)
seqüències: identifica l'ordre de les accions, per comparació: identifica caràcters, temps i llocs explícits, de causa o efecte: identifica raons explícites de certs successos o accions.
    2.       Lectura literal en profunditat (nivell 2)


Efectuem una lectura més profunda, aprofundint en la comprensió del text, reconeixent les idees que se succeeixen i el tema principal, realitzant quadres sinòptics, mapes conceptuals, resums i síntesi. La major part d'aquestes tècniques són més adequades per a textos expositius que per a textos literaris.

RECUSOS PER MILLORAR LA COMPRENSIÓ LECTORA 


CATALÀ

CASTELLA
Escribe Pedro Salinas en su ensayo El Defensor:

"...me parece que el mal viene de haber dejado de tomar la enseñanza de la lectura como un centro de actividad total del espíritu, en cuya práctica se movilizan y se adiestran las cualidades de la inteligencia, de la sensibilidad, se enseña a discernir de valores morales y estéticos, en resumen, se educa al niño. Y se ha angostado, a la adquisición de un mecanismo para la comprensión elemental del alfabeto, sus signos y sus combinaciones más sencillas. La criatura desdichada se queda en los puros signos, no pasa a los significados. Y, en consecuencia, no sabrá más tarde percibir el sentido de los libros, ni las cosas, porque se le enseñó a leer por los sentidos, pero sin sentido. Nada tiene sentido. Todo son palabras, que parpadean, se agitan, llaman y en seguida se apagan, como las que refulgen en el deslumbrante vocabulario sin alma de los anuncios luminosos." diumenge, 21 d’agost del 2011

La fam què amaga?


La història té molt a dir sobre la fam, i no només sobre les seves causes i les seves conseqüències, sinó també sobre les seves solucions.

Les causes principals que una part important de la població mundial es trobi en una situació de fam crònica o amb greus problemes per accedir a una alimentació adequada són dues:

- Les derivades dels conflictes bèl·lics que ocasionen un nombre important de refugiats i la pèrdua de terres destinades a l’agricultura. Tots motivats, d’una manera o altra, pels interessos polítics i econòmics de les grans potències imperialistes.

- La política de desenvolupament agroalimentari que ha portat a la pèrdua de la sobirania alimentària a nivell mundial. En aquest moment no hi ha cap país que tingui una producció pròpia i diversificada que pugui assegurar la seva supervivència. És aquest entramat d’una agricultura globalitzada i dominada per un nombre reduït d’empreses multinacionals el que ens permet explicar l’increment indiscriminat dels preus de productes bàsics com els cereals. 

L’11 de maig de 2011, el Programa Mundial dels Aliments de les Nacions Unides, anunciava les 10 coses que cal saber sobre la fam al món, algunes expressades anteriorment.

     1.   En l'actualitat hi ha uns 925 milions de persones al món que no mengen prou per viure saludablement. Això significa que una de cada set persones al planeta se’n va a dormir cada nit amb gana. (Font: Comunicat de premsa de la FAO, 2010)2.
   2.  L'augment del preu dels aliments que va arribar al nivell més alt entre juny 2010 i febrer 2011-va provocar que unes 44 milions de persones se sumessin a la llista d'aquells que pateixen fam al món. (Font: Banc Mundial preus dels aliments, 2011)
   3. Encara que el nombre de persones que pateixen fam ha augmentat respecte al percentatge de la població mundial, la fam ha disminuït d’un 33 per cent de la població l'any 1969 a gairebé un 15 per cent de la població en 2010. (Font: FAO, 2010).

  4.  Més de la meitat de les persones amb fam al món (uns 578 milions de persones) viuen a Àsia i el Pacífic. Àfrica representa una mica més d'una quarta part de la població amb fam del planeta. (Font: FAO, L'Estat de la Inseguretat Alimentària al Món, 2010)

  5.  La fam encapçala la llista dels 10 principals riscos per a la salut. Cada any mor més gent per la fam que per altres causes com la SIDA, la malària o la tuberculosi combinades. (Font: ONUSIDA, Informe Global del 2010, OMS, Estadístiques de la Fam i la Pobresa Mundial de 2011).

  6.  Un terç de les morts en nens menors de cinc anys en països en desenvolupament estan relacionades amb la desnutrició. (Font: UNICEF, Informe sobre Nutrició Infantil, 2006)

   7. Els primers 1.000 dies de la vida d'un nen, des de l'embaràs fins als dos anys, són el moment crític per a evitar la desnutrició. Una dieta adequada durant aquest període pot prevenir el retard en el creixement físic i mental que causa la desnutrició. (Font: Nacions Unides Comitè Permanent sobre Nutrició de 2009).

  8.  Només costa 25 centaus de dòlar al dia proveir a un nen totes les vitamines i els nutrients necessaris perquè creixi saludable. (Font: PMA, 2011).

   9. Sovint les mares desnodrides donen a llum a nadons amb baix pes que, alhora, tenen un 20 per cent més de probabilitats de morir abans de complir els cinc anys. Cada any neixen gairebé 17 milions de nens amb baix pes. (Font: "Un món apropiat per als nens, UNICEF, 2007)

  10. Per al 2050, el canvi climàtic i els patrons erràtics del clima provocaran que uns 24 milions de nens més pateixin fam. Gairebé la meitat d'aquests nens viuen a l'Àfrica subsahariana. (Font: Canvi climàtic i fam: Responent al desafiament, el PMA, 2009)

I que puc fer jo?


Vivim en un món d’abundància. Avui es produeix menjar per 12.000 milions de persones, segons dades de l’Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), quan al planeta n’habiten 7.000 milions. Llavors, per què una de cada set persones al món passa gana?Des de la Biblioteca d'Altafulla us proposem que llegiu algun dels llibre que donen elements per entendre millor aquest fet terrible de la fam al món:


Contra la fam i la guerra. Arcadi Oliveres. Angle Editorial
El conegut professor d’Economia i activista social Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, ha afirma que la crisi alimentària és molt pitjor que l’actual crisi econòmica, ha recordat que cada dia moren de fam al món 80.000 persones i que posar-hi remei costaria una fracció dels diners destinats al rescat de la banca al primer món. “Hi ha una crisi alimentària, una crisi ecològica i una crisi de valors que són molt més greus que la crisi econòmica”, i ha afegit que “per aquest 2011 es preveu que hi hagi 1.100 milions de famolencs arreu del món, una xifra que s’està incrementant a raó de 80 milions de famolencs més a l’any”.


“La fam al món explicada al meu fill” de Jean Ziegler

On s’explica de manera planera els mecanismes que provoquen que tot i havent prou recursos alimentaris per a tothom, un repartiment poc just de la riquesa i els aliments provoquen la mort de fam de milions de persones cada any.
Josep M. Salrach, La fam al món. Passat i present, Eumo, Vic, 2009 
 

Del llibre de Salrach es pot concloure que  arreu la natura ha estat constantment un desencadenant de la fam (en les situacions catastròfiques) o un element determinant dels baixos rendiments de l’agricultura, però “la prosperitat d’una societat, el desenvolupament tècnic, la cohesió del grup i la forma política que s’ha donat, poden fer molt per alleugerir l’impacte de la desgràcia i organitzar la recuperació”. James Vernon, El hambre. Una historia moderna, PUV, València, 2011.
 

El que mostra el llibre són els condicionants polítics, culturals i socials del sorgiment de la nostra manera d’entendre la fam i, per tant, de les polítiques públiques o privades adreçades a combatre-la.'Del campo al plato. Los circuitos de producción y distribución de alimentos'
Xavier Montagut i Esther Vivas
Avui, el sistema de producció, distribució i consum d'aliments, al llarg de tota la cadena del camp al plat, està sotmès a una alta concentració empresarial, arrelat en una lògica capitalista que avant­posa els interessos econòmics de les multinacionals del sector a les nostres necessitats alimentàries i al medi ambient. Béns com l'aigua, les llavors, la terra... han estat privatitzats i convertits en moneda de canvi a mercè del millor postor. Amb aquest llibre volem mostrar la cara oculta d'aquest sistema agro­alimentari: els seus actors, impactes, les cau­ses de la crisi alimen­tària i assenyalar les alternatives plantejades des de diferents mo­viments socials. Per això, hem comptat amb el testimoni d'activistes, camperols i investigadors que ens expliquen les conseqüències de les polítiques neoliberals i la seva lluita a fa­vor de la sobirania ali­mentària, el comerç just i el consum crític. Icaria editorial 2009

El Hambre Que Viene: La Crisis Alimentaria y Sus Consecuencias.  Paul Roberts Ed. B
Paul Roberts, periodista des de l'any 1983, escriu i llegeix amb freqüència sobre el complex entramat que formen l'economia, la tecnologia i la natura. Aquesta llibre, la seva segona obra, tracta sobre els desafiaments i riscos del sistema globalitzat de producció i distribució d'aliments, i els desajustos en la dieta dels diferents habitants del planeta.

Supermercados, no gracias. Xavier Montagut i Esther Vivas (coords.)L'aparició de la distribució moderna (supermercats, hipermercats, cadenes de descompte...) ha canviat l'on, el com i el què consumim, posant el nostre consum al servei de la lògica del mercat i de la maximització dels seus beneficis. Amb aquest llibre volem posar en relleu la cara oculta de les grans cadenes de distribució comercial, la seva lògica de funcionament i els seus impactes en l'agricultura, en els drets dels i de les treballadores, als països del Sud i en el medi ambient.
Durant el més de novembre es va organitzar una jornada sobre la crisi alimentària. Els grups organitzadors van ser: la campanya No Et Mengis El Món (Observatòri del deute en la Globalització, Veterinàris Sense Fronteres i Xarxa de Consum Solidari), Entrepobles i Grain.

Introducció a la crisi alimentaria global
En aquesta jornada es va lliurar un llibret, Introducción a la Crisis Alimentaria Global, que ens dona arguments per consumir agroecològic i convèncer al nostre entorn que deixi estar el model agroindustrial tant injust i agressiu.

El dret a l'alimentació . Autor: Jean Ziegler
Jean Ziegler és l'actual Relator Especial de les Nacions Unides pel Dret a l'Alimentació, que cada any publica l'informe sobre la malnutrició mundial. Sociòleg i eocnomista, és autor de diversos llibres com "Los nuevos amos del mundo" o "La fam explicada al meu fill". Al capdavant de la Relatoria Especial de l'ONU, Ziegler ha revifat el debat sobre les causes de la fam al món, oblidada en els calaixos de la globalització, per recordar-nos que "la gana no és ni inevitable ni acceptable. és una matança diària i una vergonya per a la Humanitat". Ha estat editat per Àgora Nord-Sud, ONG Catalanes de Solidaritat Internacional (Setem, Entrepobles, Enginyería Sense Fronteres, Medicus Mundi, Veterinaris sense Fronteres).


En sols 10 minuts de reportatge Jean Ziegler deixa molt clar que les persones que moren diàriament de fam i de set actualment en el planeta...

dissabte, 20 d’agost del 2011

¡Libros! ¡Libros!

Reproduim el discurs pronunciat  per Garcia Lorca amb motiu de la inauguració  de la biblioteca de Fuente Vaqueros , el seu poble, en 1931.
DISCURS
“Cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. ‘Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre’, piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Ésta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida y es bondad y es serenidad y es pasión.
Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada.
No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social.
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita y ¿dónde están esos libros?
¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir: ‘amor, amor’, y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita; y pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: ‘¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no muera!’. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.
Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el lema de la República debe ser: ‘Cultura’. Cultura porque sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz.”
Federico García Lorca
Fuente de Vaqueros (Granada). Septiembre 1931