Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

dilluns, 9 de febrer del 2015

2015 l'Any de les BibliotequesEl Govern declara l'any 2015 com a l'Any de les Biblioteques

2015: Any de les Biblioteques, coincidint amb el centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya.

Any de les Biblioteques

Segons el Mapa de lectura pública, aprovat pel Govern, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi.

Es realitzarà un catàleg col·lectiu de les biblioteques públiques, un carnet unificat per a tot Catalunya i s’oferirà el préstec interbibliotecari a totes les biblioteques.

El Departament de Cultura donarà suport a 160 biblioteques públiques municipals que encara no reben el seu ajut, en municipis de menys de 5.000 habitants.

2015: Any de les Biblioteques
El Govern ha aprovat declarar l’any 2015 com a Any de les Biblioteques, coincidint amb el primer centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars de la Mancomunitat de Catalunya.

Per això, impulsa diverses mesures de suport i cooperació interadministrativa a les biblioteques del país.

És un dels projectes més emblemàtics de la Mancomunitat, que expressa, al mateix temps, un dels signes d’identitat de Catalunya: la consideració de la cultura com un element clau per al desenvolupament del país.

Segons el Mapa de lectura pública, aprovat pel Govern, el 93% de la població té un servei bibliotecari al seu propi municipi. El nombre d'equipaments ha passat de 333 el 2008 a 378 el 2014; la superfície mitjana per biblioteca ha passat de 774 m2 a 921 m2, i la mitjana de volums bibliotecaris per habitant ha passat d'1,78 a 1,86.

El Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona signen un conveni de col·laboració per enfortir les Biblioteques Públiques de Catalunya.

Aquest protocol de col·laboració aposta pel treball conjunt i la millora del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, el conjunt organitzat de serveis de biblioteques del país, tot establint un calendari de compliment per assolir els compromisos establerts:
 

  • Creació d’un únic Catàleg col·lectiu de biblioteques públiques durant el 2015 perquè pugui ser disponible a partir del primer semestre de 2016.
  • S’establirà una política de carnet unificat per a tot Catalunya i així es facilitarà la utilització de les biblioteques públiques sigui quin sigui el municipi on estigui donat d’alta un usuari.
  • Es treballarà per oferir a tots els municipis del Servei de Lectura Pública de Catalunya un servei de préstec interbibliotecari unificat que està previst que entri en funcionament en el segon semestre de 2015. Aquest servei de préstec l’oferiran totes les biblioteques del país i també la Central de Préstec i Serveis Especials del Departament de Cultura (Cepse).

Cultura potenciarà el seu suport a les biblioteques públiques de municipis de menys de 5.000 habitants.

A més, el Departament de Cultura farà extensiu el seu suport a 160 biblioteques públiques municipals que encara no reben el seu ajut. La mesura es basa en l‘article 26 de la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya, que determina que l’accés als serveis de suport a la lectura pública és un dret inherent a totes les biblioteques públiques.

Dels equipaments candidats, 11 són biblioteques situades en municipis de més de 5.000 habitants, 29 estan ubicades en municipis d’entre 3.000 i 5.000 habitants, i fins a unes 120 més són punts de lectura existents en municipis de menys de 3.000 habitants, municipis on la llei no disposa que obligatòriament ha d’haver un servei de biblioteca.

Amb la incorporació a la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya, gestionada pel Departament de Cultura, aquests centres podran accedir al catàleg conjunt de les biblioteques públiques.


Més informació:
biblioteques@gencat.cat