Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

dimecres, 31 d’agost del 2011

COMPRENSIO LECTORA

L'informe PISA 2009 avalua principalment la competència lectora, una prova en la qual Catalunya obté 498 punts, 17 punts per sobre de la mitjana espanyola i 6,5 punts per sobre de la mitjana ponderada de l’OCDE.
Les dades de comprensió lectora maquillen un pèl l'encara preocupant situació de l'ensenyament català, amb més d'un 30% de fracàs escolar, però encara són preocupants. Encara hi ha un 13% dels alumnes que no entenen res del que llegeixen. El 2006, però, n'hi havia un 21%. Només un 5% dels estudiants treuen resultats excel·lents en comprensió lectora.
La comprensió lectora és el procés d'elaborar el significat per la via d'aprendre les idees rellevants d'un text i relacionar-les amb les idees que ja es tenen.

És el procés a través del qual el lector "interactua" amb el text. Sense importar la longitud o brevetat del paràgraf , el procés s'impedeix, sempre de la mateixa manera, mai es dóna. La lectura és un procés d'interacció entre el pensament i el llenguatge, el lector necessita reconèixer les lletres, les paraules, les frases, però quan es llegeix no sempre s'aconsegueix comprendre el missatge que tanca el text, és possible fins i tot que es comprengui malament, com gairebé sempre passa. Com habilitat intel.lectual, comprendre implica captar els significats que altres han transmès mitjançant sons, imatges, colors i moviments. La comprensió lectora és un procés més complex d'identificar paraules i significats, aquesta és la diferència entre lectura i comprensió. 
 
En el procés de comprensió es realitzen diferents operacions que poden classificar-se en els següents nivells: Els nivells de comprensió lectora són graduacions en la lectura a nivell de complexitat a saber:

Són dues
  1. Lectura literal en un nivell primari (nivell 1)
seqüències: identifica l'ordre de les accions, per comparació: identifica caràcters, temps i llocs explícits, de causa o efecte: identifica raons explícites de certs successos o accions.
    2.       Lectura literal en profunditat (nivell 2)


Efectuem una lectura més profunda, aprofundint en la comprensió del text, reconeixent les idees que se succeeixen i el tema principal, realitzant quadres sinòptics, mapes conceptuals, resums i síntesi. La major part d'aquestes tècniques són més adequades per a textos expositius que per a textos literaris.

RECUSOS PER MILLORAR LA COMPRENSIÓ LECTORA 


CATALÀ

CASTELLA
Escribe Pedro Salinas en su ensayo El Defensor:

"...me parece que el mal viene de haber dejado de tomar la enseñanza de la lectura como un centro de actividad total del espíritu, en cuya práctica se movilizan y se adiestran las cualidades de la inteligencia, de la sensibilidad, se enseña a discernir de valores morales y estéticos, en resumen, se educa al niño. Y se ha angostado, a la adquisición de un mecanismo para la comprensión elemental del alfabeto, sus signos y sus combinaciones más sencillas. La criatura desdichada se queda en los puros signos, no pasa a los significados. Y, en consecuencia, no sabrá más tarde percibir el sentido de los libros, ni las cosas, porque se le enseñó a leer por los sentidos, pero sin sentido. Nada tiene sentido. Todo son palabras, que parpadean, se agitan, llaman y en seguida se apagan, como las que refulgen en el deslumbrante vocabulario sin alma de los anuncios luminosos."