Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

dissabte, 15 de novembre del 2014

DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS


El Dia Universal de la Infància se celebra el 20 de novembre. Aquesta data és doblement significativa perquè el 20 de novembre de l'any 1959 es va signar la Declaració universal del drets de l’infant i també un 20 de novembre, trenta anys més tard, es va adoptar la Convenció dels drets de l'infant a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Enguany es commemora el 25è aniversari de l’esmentada Convenció.
A partir de la promulgació de la Convenció de 1989 s'ha anat adequant la legislació interna als principis contemplats en la Declaració. Encara que la legislació i el sistema jurídic de cada país sol ser diferent, gairebé la totalitat dels països han anat consagrant mesures especials per a la seva protecció, a nivell legislatiu i fins i tot drets constitucionals. Entre els Drets de la infància destaquen els següents:

 • A la vida.
 • Al descans, l'esplai, el joc i les activitats recreatives.
 • A la llibertat d'expressió i a compartir els seus punts de vista amb altres.
 • A un nom i una nacionalitat.
 • A una família.
 • A la protecció durant els conflictes armats.
 • A la llibertat de pensament, consciència i religió.
 • A la protecció contra el descuit o tracte negligent.
 • A la protecció contra el treball infantil i contra l'explotació econòmica en general.
 • A la informació adequada.
 • A participar plenament en la vida cultural i artística.
 • Al més alt nivell possible de salut.
 • A l'educació.
 • A un nivell de vida adequat al seu desenvolupament, particularment pel que fa a la nutrició, el vestit i l'habitatge.
Ja han transcorregut 25 anys des que es va aprovar aquesta Convenció i tots els països del món (excepte Estats Units i Somàlia) l'han ratificat, convertint-se així en l'eina dels Drets Humans més àmpliament confirmada en la història de la humanitat.
Tot i aquest fet, sabem que malauradament se segueixen violant diàriament els drets de milions de nens i nenes a tots els països del món i, per tant, totes les institucions públiques i privades, d'una banda, i la societat civil, d'una altra, han de respondre a aquest repte i seguir lluitat perquè la Convenció es converteixi en una realitat en benefici dels nens i nenes del món. Per a aquesta mobilització de tota la societat, tant nacional com internacional, segueix sent una prioritat l'article 42 d'aquesta Convenció, el qual compromet els Estats a donar a conèixer àmpliament els principis i disposicions de la Convenció per mitjans eficaços i apropiats, tant als adults com als infants.
 
El Preàmbul de la Convenció sobre els Drets de l'Infant:

Recorda els principis fonamentals de les Nacions Unides i les disposicions precises d'alguns tractats i declaracions relatius als Drets Humans; reafirma la necessitat de proporcionar als nens cura i assistència especials en raó de la seva vulnerabilitat; subratlla de manera especial:

 • el paper fonamental de la cooperació internacional perquè els drets dels infants es facin realitat,
 • la responsabilitat primordial de la família pel que fa a la protecció i a l'assistència,
 • la necessitat d'una protecció jurídica i no jurídica dels nens,
 • la importància del respecte dels valors culturals de la comunitat del nen o la nena. 
  Tot i que s’ha avançat molt en la defensa dels drets dels nens i les nenes, malauradament encara avui en dia hi ha molta feina per fer. Una manera de protegir-los és donar a conèixer el contingut d’aquesta Convenció.
  És per aquest motiu que al Gènius trobareu durant els mesos de novembre i desembre l’apartat 25 anys dels drets dels infants elaborat per Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i Unicef.
  En aquest especial podreu trobar la guia de lectura Contes pels nostres drets, una selecció de llibres relacionats amb els Drets dels infants:


  DE GRAN VULL SER NEN

  LA ZONA MÀGICA

  "Allò que fem per a l'infant no només ho fem per al moment, sinó per tota la vida" Rudolf Steiner