Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

divendres, 19 d’octubre del 2012

Més pobres, Més rics


La pobresa es dóna a entendre com la situació que afecta a les persones que manquen del necessari pel sustent de les seves vides, és a dir, que no poden satisfer les seves necessitats bàsiques. Ens trobem davant un concepte multidimensional; no contempla només aspectes econòmics sense que a més inclou aspectes no materials i ambientals.
En altres paraules, la pobresa implica no tenir l’oportunitat de viure una vida llarga, sana, creativa i gaudir de llibertat, dignitat, la crisi dels mercats financers, els desastres naturals, o de la gestió inadequada del medi ambientutilització incorrecta dels recursos naturals per part de l’home.
L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) va publicar un informe sobre l’estat de la inseguretat alimentària en el món (informe SOFI) i n’extreu algun resultat optimista. Les dades sobre la població que passa fam assenyalen una evolució positiva en el continent asiàtic i el Pacífic (passa de 739 milions a 563 milions de persones amb nivell de subnutrició), així com en Llatinoamèrica i el Carib (passa de 65 milions a 49 milions de persones).
A més a més, el conjunt de la població mundial amb subnutrició també es redueix del 18,6 per cent al 12,5 per cent. És en aquest sentit que la FAO dóna un missatge esperançador de cara a reduir l’índex de persones que passen fam en l’any 2015 a la meitat del l’existent al 1990, és a dir, a la consecució d’un dels Objectius del Mil·lenni.
Tot i que l’evolució dels indicadors és a la baixa, en reduir-se la població víctima de la fam, sí que se’n ha observat un alentiment d’aquesta tendència des del 2007 fins a l’actualitat. La desacceleració del procés d’eradicació de la fam és preocupant, donat que el context actual no afavoreix una millora del mateix, ni a curt ni mig termini. La millora en les dades tampoc es veu reflectida en el continent africà i augmenta durant els últims anys en els països desenvolupats.
Des de la FAO es parla de mantenir la reducció mitja de la fam dels últims 20 anys per aproximar l’índex de pobresa a l’objectiu establert per al 2015, però donada l’evolució irregular i l’actual context de crisi mundial es tracta d’una visió força optimista. Des del 2009 al 2011 són 45 països els que han augmentat el percentatge de població amb desnutrició. Per tant, és important destacar que tot i que el total de població mundial víctima de la fam ha disminuït hi ha països on l’evolució és contrària.
En el mateix informe de la FAO es recull la volatilitat dels preus domèstics de cada regió, donant a conèixer l’evolució fins al 2012. Per l’economia d’un país és perjudicial tenir una volatilitat molt elevada dels seus preus, ja que impedeix fer previsions i dificulta les inversions i també afecta a la població més pobra, aquella que destina la major part de la renda a la compra d’aliments. Durant el 2007 i el 2008 es registra una crisi greu en els preus, que posa en alerta a la Comunitat Internacional. Avui dia, les dades segueixen sent preocupants pel desenvolupament dels diferents països en la lluita contra la fam. Segons la informació presentada, la volatilitat en els preus augmenta en tots els continents, excepte en el conjunt de països més desenvolupats que es redueix lleument respecte l’any anterior.
Aquest informe es pot veure des d’una òptica llunyana, però també podem prendre partida en el nostre dia a dia amb actituds de rebuig cap aquest escenari. És difícil entendre que persones es trobin en un estat de subnutrició quan es produeix al món una quantitat d’aliments superior al que es necessita per alimentar al total de la població mundial. Per tant, sembla evident que en aquest sistema hi ha alguna cosa que falla.
Fam, també a casa nostra
Aquesta realitat s’estén també a Catalunya, on la taxa de risc de pobresa ha crescut en els últims anys (al 2010 és del 19.9, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya). UNICEF ha publicat aquest any un informe en el que es detecta que un de cada quatre nens a Espanya viu sota el llindar de pobresa. Per tal d’intentar millorar la situació immediata d’aquestes persones s’organitzen activitats de les que podem formar part, com la iniciativa del Banc dels Aliments. Aquest tipus d’iniciatives no són la solució al problema real, però ajuden a persones que es troben actualment en aquesta situació i contribueixen a conscienciar a la societat de que hi ha persones que passen gana.
Font:

DIA MUNDIAL ALIMENTACIÓ 

 La fam al món acabaria amb destinar tot just un 1% del aportat pels governs a rescatar els bancs en l'actual crisi financera, que "no pot servir d'excusa" per eradicar la pobresa. Aquesta és una de les principals conclusions d'un manifest elaborat per uns 200 representants d'ONG d'arreu del món, que van concloure a Madrid la Trobada Objectius del Mil · lenni i coherència de polítiques. Exigències cap al 2015.

 
INFORME POBRESA INFANTIL A CATALUNYA