Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

divendres, 19 d’octubre del 2012

Els Objectius del Mil•lenni, molt lluny de fer-se realitat


L’any 2000 va ser aprovada la Declaració del Mil·lenni per 189 països i signada per 147 caps d’estat i de govern. Amb la crisi financera mundial, aquets objectius corren el risc de no convertir-se en realitat.


Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni són unes fites pactades per tots els països per al 2015 que permetrien una major igualtat al món, acordades a les Nacions Unides. El seu grau d’acompliment és encara insuficient.
Els vuit objectius són:
1. Eradicar la pobresa extrema i la fam
2. Aconseguir l’educació primària universal
3. Promoure la plena igualtat entre home i dona
4. Reduir la mortalitat infantil
5. Millorar la salut materna
6. Combatre la sida, el paludisme i altres malalties
7. Garantir un desenvolupament sostenible
8. Fomentar una associació mundial per al desenvolupament
Cadascun d’aquests objectius té una sèrie d’indicadors objectius que permeten fer un seguiment en el progrés cap al seu compliment
La pàgina de les Nacions Unides pels Objectius del Mil·leni és:
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/


 
Si una societat lliure no pot ajudar els seus molts pobres, tampoc podrà salvar als seus pocs rics. (John F. Kennedy)