Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

dimarts, 6 de març del 2012

XERRADES: Medicines AlternativesEl terme medicina alternativa designa de forma àmplia els mètodes i pràctiques usats en lloc, o com complement, dels tractaments mèdics convencionals per a guarir o pal·liar malalties. L'abast precís de la medicina alternativa és objecte de cert debat i depèn en bona mesura del que s'entengui per «medicina convencional».
El debat sobre la medicina alternativa es complica encara més per la diversitat de tractaments que són categorizados com «alternatius». Aquests inclouen pràctiques que incorporen fonaments espirituals, metafísics o religiosos, així com tradicions mèdiques no occidentals, enfocaments de la curació recién desenvolupats i diversos altres. Els partidaris d'un tipus de medicina alternativa poden rebutjar uns altres.
La Biblioteca inicia un seguit de xerrades sobre medicines alternatives aquest divendres dia 9 de març la primera porta per títol:
 que són les constel·lacions familiars.
Que són les constel·lacions familiars?
Constel·lacions familiars és una tècnica utilitzada en Teràpia sistèmica familiar, creada i desenrotllada per Bert Hellinger. És utilitzada per alguns psicòlegspsiquiatres, i psicoterapeutes, si bé no té una base sòlida quant a la seua possible efectivitat terapèutica. El seu objectiu seria curar o curar les ferides psicològiques existents en les famílies entenent-les com un sistema en què tots els seus membres estarien relacionats.
Bert Hellinger va estudiar les formes inconscients en què cada individu estaria unit a la seua família, i com determinats comportaments i tendències psicològiques es repetirien generació tras generació. Va crear un mètode o procediment per a restablir l'orde natural del sistema familiar, curant així les "ferides" del mateix.
Segons la seva visió, la nostra història familiar afectaria profundament la nostra personalitat, el nostre comportament i les nostres relacions. Modelaria els nostres valors, actituds i creences sobre nosaltres mateixos, els altres i la nostra vida.
A la pràctica terapèutica, es concreten a partir de la proposta d'una dificultat, d'una vivència significativa d'una persona que vol avançar en una direcció menys dolorosa i més enriquidora de la que es troba en aquell moment. Cal interès real, no tan sols curiositat, perquè tingui sentit el treball.
Aquesta persona escull als representants dels personatges que apareixen en la seva història i els situa en l'espai de la manera com sent que hi estan ubicats en la realitat, entenent aquest espai com un lloc simbòlic de la vivència de les interaccions familiars. Després d'haver escollit també un representant per a ell mateix, seu i observa el que passa després amb la intervenció del terapeuta.
Aquesta intervenció es centra en recollir els sentiments dels representants i, a partir d'aquesta informació, comença un procés de reubicació espacial per a millorar-los, en el que hi juga un paper important el llenguatge i les estratègies d'aproximació. Arriba un moment en el que la nova constel·lació permet fluir la comunicació i el benestar. Aleshores s'atura el procés, algunes vegadescanviant prèviament el representant de la persona afectada per la pròpia persona, i es deixa que les vivències i imatges viscudes puguin fer la seva feina al llarg del temps.XERRADA que són les constel·lacions familiars? divendres 9 de març a les 19h. 
a la Biblioteca Municipal d'Altafulla