Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

diumenge, 10 de juliol del 2011

VALORS QUE FOMENTA LA LECTURA

Diverteix i entreté d’una manera activa; permet  una experiència plaent que no és     passiva i redundant.
Ajuda a percebre la realitat que ens envolta i a interpretar-la.
Permet eixamplar el nostre món en conèixer tradicions i valors d’identitat d’altres cultures o d’altres èpoques.
Permet explorar el món interior i dóna recursos per expressar-lo.
Enriqueix la capacitat expressiva i creativa del nostre llenguatge.
Ajuda a la maduració personal perquè amplia les nostres experiències.
Permet aprendre a situar-se, a identificar-se amb diferents rols i personatges. Això ens fa més aptes per al diàleg i la tolerància.
Estableix lligams afectius amb els pares, si la lectura és compartida.
Reforça lligams emocionals i ajuda a estendre la xarxa de relacions, quan compartim lectures, comentem, ens aconsellem llibres…
Estimula la curiositat intel·lectual.
Permet, estimula i desenvolupa la imaginació i la capacitat de creativitat.
La fantasia de vegades permet tractar temes profunds a través d’un llenguatge simbòlic.
Desenvolupa l’atenció i la concentració.
Permet adquirir vocabulari i millorar la rapidesa lectora.
Desenvolupa la intel·ligència verbal,  emocional i la racional.
Millora el rendiment acadèmic. Dóna peu al desenvolupament de determinats aprenentatges.
Dona accés a la informació i amplia les fronteres del nostre coneixement.
Dóna accés al món de la cultura i del pensament.
Millora la capacitat crítica i la autonomia en les opinions i les idees.