Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

dissabte, 25 de novembre del 2017

Dia Internacional contra la Violència vers les dones. NO ENS RENDIM
Què és la violènciade gènere?
Es tracta d'una violència que afecta les dones pel sol fet de ser-ho. Constitueix un atemptat contra la integritat, la dignitat i la llibertat de les dones, independentment de l'àmbit en el qual es produeixi.
S'entén per violència de gènere qualsevol acte violent o agressió, basats en una situació de desigualtat en el marc d'un sistema de relacions de dominació dels homes sobre les dones que tingui o pugui tenir com a conseqüència un dany físic, sexual o psicològic, incloses les amenaces de tals actes i la coacció o privació arbitrària de la llibertat, tant si tenen lloc en l'àmbit públic com en la vida familiar o personal. (Llei 11/2007, del 27 de juliol, gallega per a la prevenció i el tractament integral de la violència de gènere).
El concepte "violència de gènere" dóna nom a un problema, que fins i tot fa poc, formava part de la vida personal de les persones; era considerat un assumpte de família que no havia de transcendir de portes enfora i, per tant, en el qual no es havia d'intervenir. Entendre la violència com un assumpte personal reforça a les dones a una situació de subordinació respecte de l'home i implica assumir les relacions de poder històricament desiguals entre els dos ia través de les quals es legitima l'home a mantenir el seu status-quo de la dominació fins i tot a través de la violència. Aquesta percepció contribueix al fet que les dones no denunciïn la seva situació per por, vergonya o culpabilitat.
La discriminació de les dones i la violència de gènere (com la manifestació més brutal de les desigualtats entre homes i dones) és un problema que traspassa fronteres i que està present en la major part dels països del món amb la particularitat que les vivències del maltractament són enormement semblants en tots els llocs i cultures.
Cal recordar que la violència és una estratègia de relació apresa, no és innata. Si això fos així, totes les persones serien violentes o totes les persones exercirien la violència de la mateixa manera i en el mateix grau; però, no sempre la fem servir en les nostres relacions: parlem, negociem, vam pactar, tractem de comprendre el punt de vista de l'altra persona i finalment vam arribar a un acord, encara que no obtinguem el que en principi volíem.
Els maltractadors són selectius en l'exercici de la violència, el que demostra que són capaços de controlar-se en qualsevol altra situacióNo és veritat que...                                                                                                                               
• A les dones li agrada l'abús sinó marxarien.
• El maltractament a les dones és alguna cosa estranya i aïllat.
• Succeeix en famílies de baixos ingressos i ètnies.
• No hi ha manera de trencar amb les relacions abusives.
• Homes addictes a les drogues, aturats, amb estrès a la feina ... són violents com a efecte de la seva situació personal.
• La violència dins de la casa és un assumpte de la família que no deu sortir de l'entorn.
• Quan una dona diu 'no' vol dir 'sí'.
• Els homes són de naturalesa violenta.
• L'home maltracta perquè és un malalt o un boig.
• Maltracten perquè perden el control.
• Els homes maltractadors ho fan per conseqüència d'haver patit maltractaments en la infància.
• Tractament per a la recuperació de les vítimas
És habitual que fins que la dona prengui la decisió definitiva de sortir d'una relació violenta, passi per un període de reflexió i fins i tot manifesti diversos intents. Durant aquest procés potser ja sol·liciti ajuda terapèutica, o no.
A partir de la seva decisió de trencar amb la situació de violència, el suport psicològic es centrarà en diversos aspectes, partint sempre d'una valoració prèvia de les necessitats i demandes particulars de cada dona. Determinades quines són les seqüeles concretes producte de la situació viscuda, s'avaluarà la seva dimensió i es gradua per establir una ordre per al tractament.

NO TE RINDAS

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frio queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se esconda y se calle el viento,

aun hay fuego en tu alma,

aun hay vida en tus sueños,

Mario Benedetti

HI HA SORTIDA


ABANS DE QUE SIGUI TARD