Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

dilluns, 18 de març del 2013

LA MÀGIA DE L'AIGUA

Dia Mundial de l'Aigua

22 MARÇ 2013

El planeta Terra conté un 71 % d'aigua
El DiaMundial de l'Aigua va ser declarat per resolució l'Assemblea General de les Nacions Unides el 22 de març de l'any 1993.
Aquesta diada va ser proposada formalment per l'Agenda 21 de la Conferència de les Nacions Unides pel mediambient i el desenvolupament de Rio de Janeiro. Es va començar a celebrar des de l'any 1993.
Les nacions unides i els estats membres dediquen aquest dia a implementar les recomanacions de les Nacions Unides i a promoure activitats concretes dins dels seus països respecte als recursos mundials d'aigua. Cada any una o diverses de les agències de l'ONU involucrades en els temes de l'aigua prenen la iniciativa de promoure i coordinar activitats internacionals durant el dia mundial de l’aigua.
A més de les accions de l'ONU diverses organitzacions no governamentals promouen la puresa de l'aigua i els hàbitats sostenibles aquàtics durant aquest dia.

EN QUÈ CONSISTEIX EL 2013 ANY INTERNACIONAL DE LA COOPERACIÓ EN L'ESFERA DE L'AIGUA?

"Un dels objectius principals de l'Any Internacional de la Cooperació en l'Esfera de l'Aigua, declarat per les Nacions Unides el 2013, és desglossar, analitzar i arribar a una entesa comuna sobre l'essència de la 'cooperació en l'esfera de l'aigua'. La cooperació en matèria d'aigua es refereix a la gestió i a l'ús pacífic dels recursos hídrics entre diversos actors i sectors des de diferents nivells. En la pràctica, es tracta d'actuar junts cap a un objectiu comú per obtenir beneficis mutus."
Hans d'Orville, director general adjunt per a l'oficina de Planificació Estratègica de la UNESCO
 
La cooperació en l'esfera de l'aigua té múltiples dimensions incloent-hi la cultural, l'educacional, la científica, la religiosa, l'ètica, la social, la política, la legal, la institucional i l'econòmica. Un enfocament multidisciplinari sobre aquest tema és essencial per comprendre les moltes facetes que el componen i així poder tenir una visió general.
L'objectiu de l'Any Internacional de la Cooperació en l'Esfera de l'Aigua i del Dia Mundial de l'Aigua és crear consciència del fet que queda molt per millorar en la cooperació en l'esfera de l'aigua, i també dels desafiaments a què s'enfronta la gestió de l'aigua i la seva assignació per la creixent demanda d'aigua per satisfer múltiples necessitats.
El Dia Mundial de l'Aigua se celebra des del 1993 el 22 de març i posa en relleu un aspecte específic sobre l'aigua dolça cada any.
 
"L'escassetat d'aigua contribueix a les condicions d'extrema pobresa, provoca privacions socials i impedeix el desenvolupament"

Un dels principals problemes que existeixen en el nostre món és l'accés als recursos a nivell mundial. Els recursos s'acaben i, davant aquesta situació, cal prendre mesures que ens inclouen a tots. Possiblement, un dels majors problemes que trobem en la societat contemporània és l'escassetat i la dificultat de gestió de l'aigua al món. Les conseqüències d'aquesta situació són tràgiques i, per açò, cal la difusió i conscienciació de la necessitat real de prendre mesures que contribuïsquen al desenvolupament sostenible dels recursos hídrics.

L'aigua és un dels reptes mundials més importants del nostre temps, igual que l'energia, la fam o la salut. La importància de la gestió de l'aigua és imprescindible per a reduir el risc de desastres com la sequera o les inundacions. A més, les conques fluvials transfrontereres i els sistemes aqüífers representen quasi la meitat de la superfície de la Terra i per tant, un món sostenible i en pau necessita urgentment una gestió eficaç de les mateixes.

Cooperació en matèria d'aigua

La principal tasca a què s'enfronta la comunitat internacional en el camp dels recursos hídrics és la transformació de les obligacions contretes en fets concrets sobre el terreny, imprescindibles per al benefici de les persones, els ecosistemes i la biosfera en el seu conjunt.
Promoure les oportunitats de cooperació en gestió de l'aigua entre totes les parts implicades i millorar la comprensió dels reptes i els beneficis d'aquesta cooperació contribueixen al respecte mutu, la comprensió i la confiança entre els països i promou la pau, la seguretat i un creixement econòmic sostenible.

Els beneficis de la cooperació en matèria d'aigua

La història sovint ha demostrat que la pròpia naturalesa de l'aigua com a font de vida és un poderós incentiu per a la cooperació i el diàleg, i uneix les diferents parts implicades fins i tot amb els punts de vista més divergents. Cada vegada amb més freqüència, l'aigua uneix, i no divideix, les persones i les societats.
"L'aigua és un element clau la importància del qual mai no serà sobreestimada"
Els beneficis de la cooperació inclouen els costos evitats per la reducció de les tensions i els enfrontaments amb els territoris veïns. Les tenses relacions interestatals lligades a la gestió de l'aigua poden arribar a inhibir la cooperació regional en altres àmbits com el comerç, el transport, les telecomunicacions i els mercats laborals. En són exemples clars els casos de les conques de l'Eufrates, l'Indus o el Jordà.
La cooperació a escala de conca pot promoure tècniques eficients per a l'emmagatzematge i la distribució de l'aigua, i incrementar així la superfície d'irrigació.

Cooperació per al desenvolupament i la sostenibilitat mediambiental

L'aigua és crucial per a un desenvolupament sostenible; l'aigua té un valor social, econòmic i mediambiental i s'ha de gestionar dins d'un marc socioeconòmic i ambiental robust que sigui integral. Tant riu amunt com corrent avall, les parts implicades corresponents hauran d'involucrar-se en les decisions de gestió de l'aigua. És impossible mantenir la integritat d'un ecosistema equilibrat sense una estratègia global per a la gestió dels recursos hídrics. Tots nosaltres compartim la responsabilitat de protegir els entorns comuns que envolten els rius i les masses d'aigua associades.
L'aigua contribueix a pal·liar la pobresa de moltes maneres, per exemple, a través dels serveis de sanejament, proveïment d'aigua, etc. Una quantitat i una qualitat apropiades d'aigua milloren la salut i, aplicades en el moment just, contribueixen a augmentar la productivitat de la terra, de la mà d'obra i d'altres actius. Aquests objectius són assequibles i costarien molt menys que subministrar l'assistència sanitària necessària per tractar les persones afectades de malalties prevenibles causades per les males condicions d'aigua i sanejament. Cada govern hauria de facilitar un marc legislatiu sòlid i una estructura d'implementació per manipular-ne l'ús dels recursos hídrics.


En què la consumim?


Aigua i literatura«Vaig tornar a lloc, el sol ja s'havia post, vaig tirar l'ham i vaig esperar. No crec que hi hagi en tot el món un silenci tan profund com el silenci de l'aigua. El vaig sentir en aquell moment i no l'he oblidat mai més.» 
JOSÉ SARAMAGO