Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

dissabte, 8 d’octubre del 2016

CAPSA DELS CONTES AMB CÀRITASEL PROPER 13 D'OCTUBRE A LA CAPSA DELS CONTES
 US PROPOSEM UNA XERRADA A CÀRREC DE CARME VIVES PER CONÈIXER:  
HORA 17.30
LLOC: CENTRE D'ENTITATS (PARC COMUNIDÓ)

Què és Càritas?

Càritas és l’organització sociocaritativa de l’Església que té com a missió irrenunciable i permanent: acollir els que han quedat al marge de la societat, els més febles, i actuar per rescatar-los i acompanyar-los en el seu camí de recuperació.

L’atenció individual a la persona té el seu punt de partida en les Càritas parroquials i és en aquests espais on es desenvolupa la seva acció.
Càritas, amb les armes pacífiques de l’amor, completa la seva tasca amb la denúncia de les situacions d’injustícia i la proposta de models socials alternatius i treballa per combatre tota forma de pobresa: econòmica, emocional i espiritual.

Què fem a Càritas Altafulla?


A través dels diferents punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que s’adrecen amb una demanda d’ajuda. L’atenció va més enllà de l’assistència immediata, cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa, del reconeixement dels seus recursos i les seves potencialitats.
L'Acció social de Càritas és molt diversa. Càritas porta a terme projectes propis, però també en col·laboració amb altres entitats. Aquests projectes s’agrupen en un conjunt de nou programes. El programa bàsic és Acollida i Acompanyament, però també existeixen vuit programes més d’atenció que concreten les prioritats de Càritas.

Sensibilització i denúncia
La sensibilització i la denúncia són les eines per arribar a la societat.
Sensibilitzar és sentir, veure, escoltar, deixar-se afectar per la realitat, el dolor i el sofriment de l’altre. La sensibilització convida a la implicació, a la presa de consciència, al posicionament, al compromís, a la transformació personal.
La denúncia és posar de manifest aquelles situacions individuals, col·lectives i/o estructurals d’injustícia, pobresa, marginació, vulneració de drets o exclusió.
La nostra denúncia parteix d’opcions clares i no d’idees abstractes. És concreta, basada en arguments, fets i accions. És objectiva i propositiva. No és neutral: aposta pels desfavorits i demana compromís i responsabilitats. I, a la vegada, convida al canvi d’estructures i a la transformació personal.

El procés de sensibilització i denúncia té dues fases. Una d’interna, a través de l’atenció que donem a les persones que truquen a la nostra porta. I una d’externa, a través de la relació amb els mitjans de comunicació, de les campanyes de sensibilització, de la relació quotidiana amb la societat, amb la interpel·lació als agents socials.


Vídeo Campaña Institucional Càritas 2015/2016