Dades personals

Biblioteca Municipal creada per oferir l'accés al coneixement de forma lliure i gratuita

dijous, 14 d’agost del 2014

NO AL PRÉSTEC DE PAGAMENT A LES BIBLIOTEQUESEl passat 1 d’agost es publicava al BOE el Reial Decret 624/2014, el qual desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres, realitzats en determinats establiments accessibles al públic.

Després de la publicació de la normativa al BOE, entra en vigor un cànon que a partir d’ara hauran de pagar les biblioteques publiques segons ha informat el  Ministeri de Cultura i que té el seu origen en una directiva de la Unió Europea.

 
A partir d’ara les biblioteques  hauran de pagar 5 cèntims per cada usuari que utilitzi  el servei de préstec, independentment de quins llibres es porti  i 16 cèntims per cada llibre nou que compri la biblioteca.
Aquestes xifres variaran  a partir del 2016, on es pagaran 0,4 cèntims cada cop que es faci el prèstec d’un llibre.
El cànon estableix algunes excepcions per les biblioteques en municipis de menys de 5.000 habitants, aquelles situades en les institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol, préstecs per a discapacitats. La consulta  a la mateixa biblioteca de les obres no generarà pagament de drets.
Qui farà el pagament no serà l’usuari i ho haurà de fer  l’entitat gestora de de les bilbioteques que en molts casos són els ajuntaments.
Segons informa el BOE, la remuneració als autors amb les quantitats obtingudes es farà efectiva a través de les entitats de gestió dels drets d’autor i aquestes estaran obligades a satisfer anualment als autors la remuneració individual que els correspongui pel préstec de les seves obres, en funció de les quantitats obtingudes. El criteri utilitzat per efectuar aquest repartiment haurà de ser, en tot cas, objectiu, proporcional i de públic coneixement.
D'altra banda, recordem que segons les recomanacions de la Unesco i la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris (IFLA) "el préstec de llibres ha de ser gratuït i lliure de qualsevol cànon o gravamen". Però que degut a "un mal entès" en el desenvolupament dels drets d'autor, "les societats que els gestionen reclamen el pagament d'aquest cànon basant-se en una directiva de la Unió Europea".

Els usuaris, de moment, no notaran aquesta taxa directament, perquè qui haurà de pagar serà l'entitat gestora de cada biblioteca. 

 

Una compensació pels drets de préstec
Creiem que la gent està molt desinformada i no sap la quantitat de diners que gestionen les entitats privades en referència als drets d’autor.
Aquí deixem uns enllaços molt interessants que creiem que són desconeguts per la majoria i que hauríem de transmetre a tothom:
 • Manifest sobre els drets d’autor i el préstec bibliotecari

  Bibliotecaris de tot Espanya es pronuncien contra el cànon per al préstec a les biblioteques imposat per la Unió Europea i recolzat per alguns editors i autors amb l'oposició d'altres.

  Per què els bibliotecaris diem no al préstec de pagament?

  1. Com afirma la UNESCO, els béns i serveis culturals no han de ser considerats com a mercaderies o béns de consum, per tant, no hem de deixar que la lògica del mercat entri a la biblioteca.
  2. La imposició d'aquest cànon acabarà repercutint en els pressupostos destinats a l'adquisició de llibres, el que danyarà tant a autors com a usuaris.
  3. Les biblioteques no competeixen amb autors i editors, sinó que són les seves aliades, ja que garanteixen la permanència i disponibilitat de les seves obres molt millor que les llibreries.
  4. El préstec gratuït de llibres i altres materials culturals no perjudica les vendes.
  5. Les biblioteques ja paguen drets d'autor cada vegada que compren un exemplar de qualsevol obra.
  6. Els diners recaptats no anirà per als autors sinó a les entitats de gestió de drets d'autor que són entitats PRIVADES.
  7. El dret a ser llegit és la més important significació del dret d'autor.
  8. Els ciutadans, a través dels impostos, financen multitud d'ajudes distribuïdes entre autors i editors per l'Estat.   «Google pot tornar-100.00 respostes, un bibliotecari pot tornar-la correcta» Neil Gaiman